Strona Główna Strona Główna
Strona Główna
 
 

 

 


                          „CZAS OCHOTNIKÓW”

Od 1 marca każdy mężczyzna podlegający powszechnemu obowiązkowi obrony może ochotniczo zgłaszać się do swojej macierzystej Wojskowej Komendy Uzupełnień, by złożyć akces do odbycia szkolenia wojskowego. Taką samą deklarację mogą składać także kobiety zainteresowane odbyciem szkolenia.
 


Jest to oferta skierowana przede wszystkim do osób w wieku 18-50 lat, które nie były w wojsku, a chciałyby odbyć przeszkolenie wojskowe. Dotyczy ona także tych chętnych w wieku 18-60 lat, którzy odbyli służbę wojskową, a teraz mogą zostać przeszkoleni w ramach ćwiczeń rezerwy.
Możliwe będą trzy ścieżki postępowania:
  • W przypadku gdy do WKU zgłosi się osoba bez jakiegokolwiek wcześniejszego przeszkolenia w wieku 18-50 lat, będzie mogła zostać zakwalifikowana do odbycia służby przygotowawczej;
  • W przypadku gdy do WKU zgłosi się żołnierz rezerwy z nadanym przydziałem mobilizacyjnym (oficerowie i podoficerowie do 60 lat, szeregowi do 50 roku życia), komenda skieruje go do odbycia szkolenia w ramach szkolenia rezerw w jego macierzystej jednostce;
  • W przypadku gdy do WKU zgłosi się żołnierz rezerwy bez nadanego przydziału mobilizacyjnego (oficerowie i podoficerowie do 60 lat, szeregowi do 50 roku życia) WKU nada mu taki przydział i skieruje do odbycia szkolenia w ramach ćwiczeń rezerwy zgodnie z posiadaną specjalnością wojskową.
Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzania wojskowych komend uzupełnień i wojewódzkich sztabów wojskowych w celu składania stosownych deklaracji.

To jest Wasz czas – czas ochotników.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2015 ROKU

L.p.

NAZWA I SIEDZIBA POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ

TERMIN DZIAŁALNOŚCI

POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ

1

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA DLA MIASTA KATOWICE

KATOWICE, UL. KRAKOWSKA 136

02.02.2015 – 31.03.2015

20.04.2015

2

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA DLA MIASTA MYSŁOWICE

MYSŁOWICE, UL. STRUMIEŃSKIEGO 4

(budynek MOK)

10.03.2015 – 02.04.2015

3

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA DLA MIASTA JAWORZNO

JAWORZNO, UL. PÓŁNOCNA 9C

30.03.2015 – 23.04.2015

 UWAGA!

Z DNIEM 1 MARCA 2015 ROKU ULEGAJĄ ZMIANIE NUMERY TELEFONÓW

WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ
W KATOWICACH

<<WYKAZ TELEFONÓW>>


TERMINY KWALIFIKACJI W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH

<<więcej informacji>>


Informuję,
że od dnia 01.01.2011 r. zgodnie z Rozp. MON
z 04 marca 2010 r w sprawie
wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień
(Dz. U. 41 poz 242 z 2010 r.)
mieszkańcy m. Mysłowice i m. Jaworzno
podlegają terytorialnie pod
Wojskową Komendę Uzupełnień w Katowicach.

 

http://www.rybnik.wku.wp.mil.pl/files/rybnik/image/mon.pnghttp://www.rybnik.wku.wp.mil.pl/files/rybnik/image/Logo_SGWP.pnghttp://www.rybnik.wku.wp.mil.pl/files/rybnik/image/logo%20WSzW.gif

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
w Katowicach

ul. Francuska 30
40-028 KATOWICE


<<WYKAZ TELEFONÓW>>

e-mail: wkukatowice@wp.mil.pl

 


Dotychczas odwiedziło nas Liczniki internautów