Strona Główna Strona Główna
Strona Główna
 

 

Pożegnanie mjr Andrzeja Zandera

W dniu 26 czerwca 2015 roku Wojskowy Komendant Uzupełnień wraz z pracownikami pożegnał, odchodzącego do rezerwy mjr Andrzeja Zandera - Zastępcę Wojskowego Komendanta Uzupełnień Szefa Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami. Mjr Andrzej Zander objął stanowisko Szefa Wydziału od 01.12.2005 roku, wcześniej pełnił służbę jako oficer Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach.  Swoją karierę oficerską rozpoczął wstąpieniem do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych. Wojskowy Komendant Uzupełnień, w imieniu swoim i wszystkich pracowników podziękował Majorowi za wzorową realizację zadań, zaangażowanie i bezinteresowne poświęcenie w pracy i służbie dla ojczyzny oraz życzył dalszych sukcesów i pomyślności.

 UWAGA!

Z DNIEM 1 LIPCA 2015 ROKU ULEGA ZMIANIE KONTO BANKOWE DOT. OPŁAT SKARBOWYCH URZĘDU MIASTA KATOWICE

52 1020 2313 2672 0211 1111 1111


TERMINY KWALIFIKACJI W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH

<<KORPUS SZEREGOWYCH>> <<KORPUS PODOFICERÓW>> <<KORPUS OFICERÓW>>


Informuję,
że od dnia 01.01.2011 r. zgodnie z Rozp. MON
z 04 marca 2010 r w sprawie
wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień
(Dz. U. 41 poz 242 z 2010 r.)
mieszkańcy m. Mysłowice i m. Jaworzno
podlegają terytorialnie pod
Wojskową Komendę Uzupełnień w Katowicach.

 


WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
w Katowicach

ul. Francuska 30
40-028 KATOWICE


<<WYKAZ TELEFONÓW>>

e-mail: wkukatowice@wp.mil.pl

 


Dotychczas odwiedziło nas Liczniki internautów