Strona Główna Strona Główna
Strona Główna
 

 

 

     „80. rocznica śmierci Józefa Piłsudzkiego”
Z udziałem wojewody śląskiego Piotra Litwy uroczyście obchodzono 80. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. W uroczystościach, szefa WSzW w Katowicach reprezentował Wojskowy Komendant Uzupełnień – ppłk Piotr Rancia. Wraz z szefem Wydziału Rekrutacji, oficerowie uczestniczyli w poświęconej postaci marszałka - konferencji naukowej a następnie złożyli kwiaty pod jego pomnikiem. W uroczystości wzięła udział kompania honorowa z 34 Dywizjonu Rakietowego OP z Bytomia oraz młodzież szkół o profilu mundurowym.

 UWAGA!

Z DNIEM 1 MARCA 2015 ROKU ULEGAJĄ ZMIANIE NUMERY TELEFONÓW

WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ
W KATOWICACH

<<WYKAZ TELEFONÓW>>


TERMINY KWALIFIKACJI W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH

<<więcej informacji>>


Informuję,
że od dnia 01.01.2011 r. zgodnie z Rozp. MON
z 04 marca 2010 r w sprawie
wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień
(Dz. U. 41 poz 242 z 2010 r.)
mieszkańcy m. Mysłowice i m. Jaworzno
podlegają terytorialnie pod
Wojskową Komendę Uzupełnień w Katowicach.

 


WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
w Katowicach

ul. Francuska 30
40-028 KATOWICE


<<WYKAZ TELEFONÓW>>

e-mail: wkukatowice@wp.mil.pl

 


Dotychczas odwiedziło nas Liczniki internautów