Strona Główna Strona Główna
Strona Główna
 

 

 

                             „BRYNICA - 15”
Uzupełnianie elementów podsystemu uzupełnienia wojsk w czasie konfliktu zbrojnego w tylnej strefie działań było wiodącym tematem treningu dowódczo-sztabowego o kryptonimie „BRYNICA – 15”. W ćwiczenie, zaplanowane na 22-23 kwietnia, zaangażowana była większość obsady etatowej WKU. Działalność punkcie kierowania została dobrze oceniona przez kontrolującego – ppłka Andrzeja Sygulskiego oraz przełożonych ze szczebla WSzW ale wypracowanie optymalnego sposobu uzupełnienia jednostek będzie  przedmiotem wielu kolejnych treningów.


 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2015 ROKU

L.p.

NAZWA I SIEDZIBA POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ

TERMIN DZIAŁALNOŚCI

POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ

1

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA DLA MIASTA KATOWICE

KATOWICE, UL. KRAKOWSKA 136

02.02.2015 – 31.03.2015

20.04.2015

2

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA DLA MIASTA MYSŁOWICE

MYSŁOWICE, UL. STRUMIEŃSKIEGO 4

(budynek MOK)

10.03.2015 – 02.04.2015

3

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA DLA MIASTA JAWORZNO

JAWORZNO, UL. PÓŁNOCNA 9C

30.03.2015 – 23.04.2015

 

 UWAGA!

Z DNIEM 1 MARCA 2015 ROKU ULEGAJĄ ZMIANIE NUMERY TELEFONÓW

WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ
W KATOWICACH

<<WYKAZ TELEFONÓW>>


TERMINY KWALIFIKACJI W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH

<<więcej informacji>>


Informuję,
że od dnia 01.01.2011 r. zgodnie z Rozp. MON
z 04 marca 2010 r w sprawie
wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień
(Dz. U. 41 poz 242 z 2010 r.)
mieszkańcy m. Mysłowice i m. Jaworzno
podlegają terytorialnie pod
Wojskową Komendę Uzupełnień w Katowicach.

 

http://www.rybnik.wku.wp.mil.pl/files/rybnik/image/mon.pnghttp://www.rybnik.wku.wp.mil.pl/files/rybnik/image/Logo_SGWP.pnghttp://www.rybnik.wku.wp.mil.pl/files/rybnik/image/logo%20WSzW.gif

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
w Katowicach

ul. Francuska 30
40-028 KATOWICE


<<WYKAZ TELEFONÓW>>

e-mail: wkukatowice@wp.mil.pl

 


Dotychczas odwiedziło nas Liczniki internautów