Strona Główna Strona Główna
Strona Główna

 

 

 


Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej 2014 r.”

Zgodnie z zarządzeniem nr 110/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5.10.2012 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Katowicach obchodzono Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej. Dzień 27 października jest upamiętnieniem daty podpisania Tymczasowej Ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej z 1918 r., która powołała do życia Okręgowe Komendy Uzupełnień i Powiatowe Komendy Uzupełnień, jako pierwsze organy władzy administracyjno - wojskowej w odrodzonej Polsce. Z okazji święta TOAW, za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych Wojskowy Komendant Uzupełnień wyróżnił żołnierzy i pracowników nagrodami pieniężnymi oraz okolicznościowymi Listami Gratulacyjnymi.


 

 

UWAGA!
TERMINY KWALIFIKACJI W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH

<<więcej informacji>>


 

Informuję,
że od dnia 01.01.2011 r. zgodnie z Rozp. MON
z 04 marca 2010 r w sprawie
wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień
(Dz. U. 41 poz 242 z 2010 r.)
mieszkańcy m. Mysłowice i m. Jaworzno
podlegają terytorialnie pod
Wojskową Komendę Uzupełnień w Katowicach.

 

 

 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ

w Katowicach

ul. Francuska 30
40-028 KATOWICE
SPIS TELEFONÓW
e-mail: wkukatowice@wp.mil.pl

 


Dotychczas odwiedziło nas Liczniki internautów